Stanovy

Senshi Dojo je občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-59393. Jeho členovia sa riadia jeho stanovami a nariadeniami prijatými Radou zakladajúcich členov.