Senior

Skupina je určená pre vekovú hranicu od 13 rokov vyššie. Skúšky sa zvyknú konať jedenkrát ročne pred skúšobným komisárom a majú 10 žiackych stupňov kyu. V tejto skupine sa už naplno venujeme výučbe Okinawa Goju Ryu Karate Do, ktorej základom sú:

Junbi undo

Junbi undo alebo rozcvička je velmi dôležitá súčasť každého tréningu. V ktoromkoľvek TOGKF dojo bude rozcvička takmer identická. Takúto rozcvičku majú aj deti s malým prispôsobením pre ich potreby.

Kihon

Kihon je sústava základných techník ako sú údery, bloky a kopy. Jednotlivé techniky sa opakujú na každom tréningu a postupne sa kombinujú. Tréning základných techník je veľmi dôležitý aj pre majstrov karate.

Kihon ido

Kihon Ido je sústava základných techník v pohybe. Pohyb sa uskutočňuje v rôznych postojoch, techniky sa kombinujú.

Ippon / Sanbon Kumite

Toto cvičenie je prenesením základnej techniky do kontrolovaného zápasu, kde je definovaný útok aj obrana. V prípade Ippon Kumite ide o jeden útok, pri Sanbon Kumite reťazový útok zložený z troch techník. Zvláštnou kapitolou je SanDanGi, trojkrokové cvičenie, ktoré je špecifikom TOGKF.

Iri Kumi

Predstavuje voľný zápas. Nejedná sa o športové zápasenie, kde existuje časový limit, alebo rozhodcovia. Súperi musia predviesť reálne aplikácie techník ktoré vedú pod plnou kontrolou. Sú dovolené aj zhodenia, prípadne krátky zápas na zemi. Prichádza k ľahkému kontaktu, techniky nie sú vedené naplno. Vzhľadom na komplikovanosť a potrebnú pripravenosť sa toto cvičenie vyučuje až na vyšších stupňoch.

Kata

Kata sú pevne stanovené zostavy pohybov. Ich cieľom je naučiť bojovým aplikáciám v bezpečnom prostredí bez partnera, ako aj objasnenie stratégie. Starí majstri tvrdili, že na dokonalé pochopenie jednej Kata sú potrebné minimálne tri roky štúdia. Pohyby v Kata vychádzajú z pohybov zvierat a každý musí zvládnuť Kata dokonale, bez vlastných modifikácií a doplnkov.

Kata Bunkai

Bunkai sú aplikácie pohybov z Kata, pričom každá technika, alebo sekvencia pohybov sa študuje samostatne vo vzťahu k praktickému použitiu v bojovej situácií. Každá Kata ma svoje vlastné a jedinečné Bunkai, ktoré nám pomáha hlbšie pochopiť esenciu (Gokui) každej Kata. Na vyšších majstrovských stupňoch sa môže objaviť požiadavka na Bunkai Oyo, ktoré reprezentuje hlbšie pochopenie Kata.