O Senshi Dojo

Senshi Dojo (Senshi = bojovník, dojo = telocvičňa, miesto,kde sa cvičí) je občianske združenie v Ivanke pri Dunaji, vzniklo v roku 2020 a jeho hlavným cieľom je viesť deti, mládež, ako aj dospelých k bojovému umeniu tradičného okinawského karate a kobudo a to najmä v obci Ivanka pri Dunaji. Zakladateľkou a trénerkou Senshi Dojo je Michaela Baksová.

Hlavné princípy výuky karate a kobudo v Senshi Dojo
Bojové umenie karate vyučujeme podľa oficiálnych sylabov TOGKF a sylabov špeciálne upravených pre deti do 12 rokov (program Pee Wee a program Junior). Svojich členov pripravujeme na skúšky technickej vyspelosti, ktoré sa skladajú pred hlavnými inštruktormi TOGKF, aktívne sa zúčastňujeme seminárov a školení, aby sme svoje poslanie mohli šíriť čo najlepšie.

Členská príslušnosť

TOGKF – medzinárodné zastrešenie karate

Sme členmi medzinárodnej organizácie TOGKF (Traditional Okinawan Goju Ryu Karate Do Federation), ktorá je najväčšiou organizáciou tradičného okinawského karate na svete. Sídli v meste Naha na ostrove Okinawa, ktoré sa považuje za kolísku štýlu Goju Ryu. Zakladateľom TOGKF je Sensei Morio Higaonna, nositeľ 10.danu (najvyššieho majstrovského stupňa). Bol vyhlásený za žijúci kultúrny poklad ostrova Okinawa za jeho celoživotnú prácu a čo je najdôležitejšie, je uznaným majstrom v priamej línii majstrov zakladateľov štýlu.

WOF – medzinárodné zastrešenie kobudo

Hlavným inštruktorom IOGKF a WOF pre Slovenskú republiku a našim najbližším senseiom je Igor Vakoš, nositeľ 5. danu karate, 4. danu kobudo, ktorý vedie klub Kobudo Kai v Bratislave. Zároveň sme členmi medzinárodnej organizácie WOF (World Oshu Federation) so sídlom taktiež na Okinawe, vedenej senseiom Kenyu Chinen, nositeľom 9. danu. Pod touto organizáciou sa učíme bojovému umeniu s tradičnými okinawskými zbraňami kobudo. Medzi základné zbrane patrí bo (dlhá palica), sai (železné trojzubce), tonkuwa (tonfy) a nunchaku (tzv. cepy).

SUOKK – Slovenská Únia Okinawa Karate a Kobudo

Je organizácia, ktorá združuje všetky kluby na Slovensku praktizujúce tradičné okinavské Karate podľa TOGKF a Kobudo podľa WOF. Medzi zakladajúce kluby patria Kobudo Kai v Bratislave, Heiwa Dojo v Kráľovskom Chlmci a Senshi Dojo v Ivanke pri Dunaji.

Logo SUOKK znázorňuje strom ako symbol múdrosti a vedomostí. Jeho korene a konáre sú identické. Korene nás držia pri zemi, pri našich základoch. Konáre znázorňujú odovzdávanie týchto vedomostí do rôznych dojo TOGKF a WOF na Slovensku. Naším najvyšším priamym Senseiom a predsedom SUOKK je Sensei Igor Vakoš. Je zároveň aj skúšobným komisárom.