2% – podiel zaplatenej dane

Senshi Dojo môžete podporiť aj prostredníctvom poukázania podielu zaplatenej dane. Tieto prostriedky použijeme na nákup tréningových pomôcok ako sú napr.chrániče, lapy, opaskov, preukazov alebo nášiviek. Skrátka, aby sme mohli neustále zlepšovať a skvalitňovať naše tréningy.

Ďakujeme.

Ako na to?

Ak ste fyzická osoba a robíte si daňové priznanie, údaje vyplňte priamo v daňovom priznaní.

Ak ste právnická osoba, údaje vyplňte tiež priamo v daňovom priznaní.

Ak ste fyzická osoba a robí Vám zamestnávateľ ročné zúčtovanie dane, vypýtajte si potvrdenie o príjme na účely poukázania podielu zaplatenej dane a spolu s vyplneným tlačivom doručte na príslušný daňový úrad.

Žiadosť o poukázanie podielu zaplatenej dane, či už na samostatnom tlačive alebo ako súčasť daňového priznania, treba podať do 31.3. resp. do lehoty na podanie daňového priznania (v prípade predĺženia lehoty). Prosím zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov.

Údaje, kam poukázať podiel zaplatenej dane

Obchodné meno (Názov): Senshi Dojo

Právna forma: Občianske združenie

IČO/SID: 53 104 064

Sídlo: Hurbanova 893/48, 900 28 Ivanka pri Dunaji