Odvážne deti

V spolupráci s občianskym združením Heiwa Dojo sme vytvorili výnimočný a jedinečný projekt Odvážne deti. Zameriava sa na šírenie povedomia detí o rizikách ich vekovej kategórie a nácviku ako sa zachovať pri rôznych rizikových situáciách. Zahŕňa aj otázky šikany a jej prevencie. Program je veľmi intenzívny, vedený interaktívnou formou prispôsobenou veku účastníkov. Na výber sú dva typy kurzov:

  1. tzv. cesty – 4 výukové hodiny
  2. skrátených kurzov – 1 výuková hodina

Každý účastník cesty aj skráteného kurzu získa certifikát o absolvovaní.

Forma a obsah jednotlivých kurzov sú prispôsobené veku a zloženiu účastníkov a trvaniu kurzu.

Pre viac informácií, navštívte priamo stránku Odvážnych detí.