Línia majstrov

Sledovať a poznať líniu majstrov bojového umenia, ktorému sa venujeme je veľmi dôležité. Táto priama línia hovorí o tom, že náš učiteľ sa učí alebo učil od iného učiteľa / majstra, ktorý sa zas učil od toho predchádzajúceho. Zaručuje nám odkiaľ pochádza zdroj našich znalostí a učenia, ktorému sa venujeme. V organizácii IOGKF sledujeme práve priamu líniu majstrov Karate. Vieme teda, že sa učíme z toho správneho zdroja.

Kanryo Higashionna

Kanryo Higaonna

Kanryo Higaonna no Higashionna bol výnimočným mužom a bojovníkom. Narodil sa v roku 1853 na Okinawe. Jeho otec bol obchodníkom s palivovým drevom medzi ostrovmi. Keď mal Kanryo 10 rokov, začal pomáhať otcovi na lodi. O 4 roky neskôr bol jeho otec zavraždený v súboji. Kanryo sa vo svojich 14 rokoch začal učiť čínske Kempo a čoskoro v Nahe získal reputáciu majstra bojových umení. Avšak, stále túžil ísť do Číny študovať čínske bojové umenia a ich kultúru, aby svoje schopnosti zdokonalil. Ako 16 ročný odišiel do čínskeho prístavu Foochow, kde zostal v okinawskej osade zvanej Rjúkjú-kan. Tam stretol svojho učiteľa Ryu Ryu Ko Senseia, ktorý ho prijal za svojho žiaka až po dlhom čase študovania jeho osobnosti a charakteru. Najskôr sa musel starať o majstrovu záhradu a upratovanie a tieto úlohy vykonával seriózne a nadšene. Majster Ryu Ryu Ko, ohromený jeho prístupom, nakoniec prijal Higaonnu senseia za svojho osobného žiaka. Pod jeho vedením strávil 13 rokov, býval v jeho byte a pracoval v jeho dielni, bol tzv. „žiakom, ktorý žije s majstrom“.

Po celom meste Foochow sa postupne rozšírila sláva Higaonny senseia ako veľkého bojovníka. Mnoho mužov sa ho pokúsilo vyzvať do boja, aby preukázali svoju statočnosť, ale Higaonna Sensei dodržal prísľub svojmu majstrovi, že nebude bojovať, aby predviedol svoje schopnosti, a tieto výzvy odmietol.

Po návrate na Okinawu sa sláva Higaonna Senseia rýchlo rozšírila po celej Nahe a priťahovala pozornosť aj kráľa dynastie Rjúkjú. Dlhé roky tak učil bojové umenie aj členov kráľovskej rodiny. Mnoho ľudí prišlo za Higaonna Senseiom a žiadali ho o prijatie ale kvôli tvrdosti výcviku pri ňom zostalo len pár z nich. Svoje umenie pomenoval Naha Te (Ruka z mesta Naha). Jeho najtalentovanejším žiakom a zároveň zakladateľom Goju Ryu Karate Do bol Miyagi Chojun Sensei, ktorému odovzdal celé gokui (esenciu Karate).

Chojun Miyagi

Miyagi Chojun Sensei sa narodil v roku 1888 v Naha na Okinawe ako syn obchodníka. Karate začal trénovať ako 11 ročný u Ryuko Aragaki Senseia. Keď mal 14 rokov, bol predstavený Higaonna Kanryo Senseiovi, ktorý ho prijal za svojho žiaka a bol jeho žiakom až do jeho smrti. Bol veľmi usilovný, veľmi tvrdo a intenzívne trénoval. Jeho tréning bol prerušený počas dvoch rokov, kedy absolvoval vojenský výcvik. Higaonna Kanryo Sensei mu odovzdal celé učenie Naha Te. V roku 1915 Miyagi Sensei prvýkrát odcestoval do Číny, kde navštívil hrob učiteľa svojho majstra Ryu Ryu Ko Senseia. Pár mesiacov po jeho návrate na Okinawu v roku 1915 Higaonna Sensei zomrel.

Miyagi Sensei sa vydal opäť do Číny po stopách svojho majstra študovať korene Naha Te. Počas tejto druhej cesty sa naučil Rokkishu kata, ktorú neskôr rozvinul do podoby dnešnej kata Tensho. Po niekoľkých mesiacoch sa vrátil na Okinawu, otvoril si Dojo a začal Naha Te vyučovať. Intenzívne pracoval na tvorbe tréningových metód a budovaní reputácie. Stal sa tiež učiteľom na miestnej policajnej akadémii. Robil ukážky Karate po celej Okinawe. Vďaka svojej popularite mu bolo umožnené robiť ukážky aj pre vtedajšieho princa (neskôr cisára) Hirohita. Počas jednej ukážky, ktorej sa nemohol Miyagi Sensei pre chorobu zúčastniť, sa jeho najpokročilejšieho študenta Shinzato Jin´ana (1901 – 1945) pýtali na názov jeho štýlu. Po návrate k svojmu Senseiovi Shinzato predostrel túto otázku. A tak inšpirovaný knihou Bubishi dostal štýl meno Goju Ryu, čo znamená „tvrdý a mäkký štýl“.

Naďalej pokračoval vo svojom výskume a intenzívne pracoval na rozširovaní Karate. Vďaka jeho prístupu a propagácii bol Goju Ryu ako prvý štýl uznaný japonskou organizáciou Butokukai ako officiálne bojové umenie a Miyagi Sensei sa stal oficiálnym majstrom tohto umenia.

Upravil a rozvinul kata Sanchin, ktorá predstavuje tvrdý prvok Goju a vytvoril kata Tensho ako mäkký prvok. V roku 1940 vytvoril dve nové Kata – Gekisai Dai Ichi a Gekisai Dai Ni ako prechod medzi Sanchin a Saifa a tiež ako vhodné kata na výuku pre svojich žiakov.

Miyagi Chojun Sensei zomrel v roku 1953 na svoj druhý infarkt. Zomrel bez toho, aby oficiálne určil svojho nástupcu. Za jedného z nástupcov sa považuje jeho žiak An´ichi Miyagi.

Miyagi An’ichi Saiko Shihan (10. Dan)

Narodil sa 9. februára 1931 v Naha na Okinawe. Počas 2.svetovej vojny stratil oboch rodičov a musel sa ako 14 ročný starať o svojich dvoch mladších bratov. S tréningom karate začal v roku 1948, keď mal 16 rokov. Jeho oddanosť karate a úcta k jeho učiteľovi bola tak veľká, že ho Chojun sensei vzal za Uchi Deshiho (špeciálneho študenta).

Obyčajne Miyagi Chojun začal u každého študenta (ako aj u Jin´ana Shinzata) učením Sanchin Kata a jednej, prípadne dvoch ďalších kata. Pri Miyagi An´ichim však tento prístup zmenil. Cítil totiž, že sa blíži jeho koniec a chcel odovzdať tajomstvo Goju Ryu Karate-Do ďalšiemu nasledovníkovi. Od roku 1949 do roku 1951 trénoval Miyagi An´ichi intenzívne ako jediný študent Miyagi Chojun Senseia. Naučil sa všetky Kata systému Goju Ryu a príslušné Bunkai, usilovne praktizoval Hojo-Undo, Junbi-Undo a Sanchin. V Oktobri 1953 sensei Chojun Miyagi zomrel.

Miayagi An´ichi sa po čase rozhodol pokračovať v prevádzkovaní záhradného dojo Miyagi Chojun Senseia. Pomohli aj iní starší žiaci Miyagi Chojun Senseia. Miyazato Eichi prevzal úlohu šéfa a administratívu zastrešoval Koshin Iha, väčšinu výučby však vykonával An’ichi Sensei. Záhradné dojo začalo rásť a medzi novými študentmi bol aj mladý Morio Higaonna. Časom bolo potrebné vytvoriť nové, stále Dojo a tak vzniklo dnes známe Jundokan Dojo. An’ichi Sensei naďalej učil Goju-ryu a čoraz viac začal učiť Morio Higaonnu, ktorý bol teraz jeho najobetavejším študentom. Postupom času sa prjavil rozdielny názor medzi vyššími inštruktormi nového dojo a tak An´ichi Sensei opustil Jundokan.

Morio Higaonna Sensei sa približne v rovnakom čase presťahoval do Japonska a so súhlasom učiteľov založil Medzinárodnú organizáciu okinawského Goju-ryu karate-do (IOGKF) a An´ichi Sensei pôsobil v IOGKF ako čestný predseda až do svojej smrti v roku 2009.

Morio Higaonna (10. dan)

Morio Higaonna sa narodil 25. decembra 1938 a ako 14 ročný začal trénovať karate u svojho otca, učiteľa štýlu Shorin-Ryu. V 16. rokoch sa stretol so štýlom Goju-Ryu a stal sa žiakom An´ichi Miyagi Senseia v jeho záhradnom dojo.

Po presťahovaní sa Dojo do Jundokan, Higaonna Sensei pokračoval v tréningu. Potom, čo sa jeho učiteľ An´ichi Miyagi Sensei odsťahoval za prácou na americký ropný tanker, Higaonna Sensei získal miesto na univerzite v Takushoku v Tokiu a založil tam aj svoje Yoyogi Dojo. Približne v tom čase sa organizovala prvá oficiálna klasifikácia majstrovských stupňov dan a Higaonna Sensei bol ocenený 3. danom. Neskôr začal Higaonna Sensei cestovať do rôznych krajín sveta a demonštroval Goju-ryu. Bol pozvaný aj na demonštráciu na majstrovstvách sveta v karate v Paríži v roku 1972 a jeho reputácia ako jedného z najsilnejších učiteľov Goju-ryu na svete ďalej rástla.

V roku 1979 v meste Pool v Anglicku za pomoci jeho vyšších inštruktorov založil organizáciu IOGKF. Primárnym cieľom IOGKF je zachovanie tradičného karate Goju-ryu, ako ho učili jeho zakladatelia, a teraz je hrdým členom Nihon Kobudo Kyokai (Japonská asociácia tradičných bojových umení).

Higaonna Sensei žil istý čas v USA, v súčasnosti žije na Okinawe. Od tej doby si zachováva svoj prísny tréningový režim a pokračuje vo výskume pôvodných kata a tréningových metód Goju-ryu. Higaonna Sensei získal 10. dan, ktorý mu udelil An´ichi Miyagi Sensei 5. septembra 2007. Higaonna Sensei dostal aj špeciálny certifikát podpísaný Aragaki Shuichi Senseiom a Miyagi An´ichi Senseiom (obaja priami študenti Chojun Miyagi Senseia), ktorý ho uznáva ako majstra v priamej línii pokračovateľov štýlu. Miyagi An´chi Sensei a Aragaki Shuichi Sensei cítili, že jeho ako súčasti línie Goju-ryu je dôležité pre budúcnosť Goju-ryu a jeho šírenie pre ďalšie generácie.

V júli 2012, po viac ako 35 rokoch vo funkcii vedúceho IOGKF, Higaonna Sensei prevzal poradnú úlohu v organizácii a odovzdal titul Shuseki Shihan (predseda a hlavný inštruktor) svojmu najobetavejšiemu študentovi Senseiovi Tetsuji Nakamurovi.

V roku 2013 dostal Higaonna Sensei cenu od okinawskej vlády, ktorá ho vymenovala ako živý kultúrny poklad ostrova Okinawa za jeho celoživotné dielo zamerané na šírenie okinawského Goju-ryu vo svete.

Na každého, kto sa kedy stretol s Higaonna Senseiom, urobí dojem nielen jeho znalosti karate, ale aj jeho pokora a dobrácka osobnosť. Zanecháva vo vás pocit, že ste stretli skutočného majstra karate.

Bakkies Laubscher (9. dan)

Bakkies Sensei sa narodil 30. novembra 1948 v meste Bethlehem, v Južnej Afrike. Svoju dráhu v Karate začal v roku 1964, keď začal cvičiť KyokushinKai. V roku 1965 prešiel na Shotokan (JKA) a vo veku 16 rokov mu bol udelený stupeň Shodan. V roku 1966 začal trénovať GoJu Ryu a v roku 1972 po prvýkrát trénoval pod vedením Higaonnu Senseia počas jeho 3 mesačnej návštevy v Južnej Afrike. V 1973 Bakkies Sensei trénoval 6 mesiacov s Higaonna Senseiom v slávnom Yoyogi dojo v Tokiu.

V nasledujúcich rokoch pravidelne trénoval v Japonsku a na Okinave. Je jeden z mála “západniarov”, ktorí na Okinave trénovali za „starých časov” a ktorí si na vlastnej koži vyskúšali intenzitu tréningov, ktoré mnoho karatistov nebolo schopných vydržať.

Napriek veľkým úspechom na poli športového Karate (člen národného tímu Južnej Afriky, 5. miesto na Svetovom šampionáte v Kumite jednotlivcov, účasť vo štvrťfinále na šampionáte v Los Angeles v roku 1975, atď.) sa od roku 1975 rozhodol venovať tradičnému Karate. V júli roku 2004 počas IOGKF World Budosai mu Higaonna Sensei udelil stupeň NanaDan (8. Dan). Ako najstarší žiak a reprezentant Higaonnu Senseia, Bakkies Sensei vedie semináre, kurzy a Gasshuku po celom svete, pôsobí ako šéf-inštruktor IOGKF Južná Afrika, je technickým poradcom IOGKF a členom panelu Honbu Dojo IOGKF.

Sensei Raoul Vogel (7. Dan)

Narodil sa 1. augusta 1961 v Kapskom meste, v Južnej Afrike. Keď mal 3 roky, jeho rodičia sa presťahovali do mesta Windhoek v Namíbií, kde vyrastal.

Od malička to bol veľmi aktívny človek. Venoval sa plávaniu a tenisu, na strednej škole bol dokonca v reprezentačnom družstve. Páčili sa mu však aj filmy s Bruceom Lee a v roku 1976 začal spolu so svojím bratom Robertom cvičiť Goju Ryu Karate.

Žiaľ, dojo po roku skončilo a Sensei Raoul cvičil občas v Tenshinkan Dojo. V roku 1979 však jeho život nabral nové obrátky, ked sa do mesta Windhoek z Kapského mesta presťahoval Sensei Hennie de Vries a oživil tam Goju Ryu Karate. Po asi 4 rokoch mu bol udelený stupeň Shodan vtedajším šéf-inštruktorom Južnej Afriky, Senseiom Etienne Coetzeeom. Počas nasledujúcich dvoch rokov sa spolu s bratom dostal do Namíbijského národného družstva Karate a zúčastňoval sa na rôznych medzinárodných podujatiach. Po istej dobe sa však rozhodol so športovou kariérou skončiť a odvtedy sa naplno venuje tradičnému Karate.

V roku 1985 sa presťahoval do Južnej Afriky a začal trénovať so Senseiom Tony de Beerom. V tom čase sa stretol s Charlie Avisom, s ktorým začal spolupracovať a pomáhal mu učiť v jeho Dojo v Severnej Pretórií v Južnej Afrike. Počas nasledujúcich rokov žil v Južnej Afrike, vrátil sa do Namíbie, 2 roky v Nemecku a potom späť v Južnej Afrike. Počas týchto rokov postúpil až na úroveň 4. Danu. Začal sa zúčastňovať na seminároch a Gasshuku Bakkies Senseia a odvtedy ho považuje za svojho osobného učiteľa.

V roku 2001 nadobro opustil Južnú Afriku a odsťahoval sa do Nemecka a rok na to do Rakúska, kde žije dodnes. Tam v roku 2005 otvoril svoje vlastné Dojo a tak sa zrodilo IOGKF Austria. Úzko spolupracuje s Kobudo Kai – IOGKF Dojo Slovakia a vedie semináre a Gasshuku v Rakúsku, na Slovensku a v ďalších krajinách. Jeho mottom je „Karate-ka is always fit, because you don´t know, when is your next fight!“

Sensei Igor Vakoš (5.Dan)

Narodil sa 16. júna 1976 v Trenčíne a bojovým umeniam sa venuje od roku 1991. Začínal ako väčšina záujemcov o bojové umenia na Slovensku s Goju Kai Karate. Už tam sa zoznámil s krásou a rôznosťou zbraní.  Do Bratislavy sa dostal ako 18 ročný, keď prišiel študovať vysokú školu. Okrem intenzívneho štúdia a tréningom Karate sa venoval aj tréningom Aikido, Iaido, Ju Jutsu a do istej miery aj Tai Chi a Qi Gongu. Od roku 2000 pôsobí ako inštruktor vo vlastnej skupine Karate v Dúbravke, časom preberá i Dojo v Petržalke, neskôr vedie semináre a vlastné tréningy. V roku 2003 sa stretáva so Senseiom Viliamom Petrešom a začína systematicky trénovať Gendai Kobudo. 2.októbra 2003 spolu s dvoma Senseimi zakladá klub Kobudo Kai.

V roku 2004 začína cvičiť tradičné Okinawské Goju Ryu pod vedením organizácie IOGKF od roku 2007 je oficiálnym reprezentantom IOGKF na Slovensku. Od roku 2009 vzniká intenzívna spolupráca s Českou federací Okinawa Karate a Kobudo, ktorá je členom World O-Shu Federation a od roku 2012 je Sensei Igor Vakoš  šéfinštruktor štýlu WOF Okinawa Kobudo na Slovensku. 

Naďalej pravidelne cvičí pod vedením Senseia Raoula Vogela a zúčastňuje sa na seminároch Karate a Kobudo, ako aj ďalších bojových umení, po celom svete pod vedením celosvetovo uznávaných inštruktorov a majstrov. Svoje vedomosti odovzdáva ďalej na tréningoch a seminároch po celom Slovensku.