Prihláška a základné informácie

Ak máte záujem prihlásiť Vaše dieťa do Senshi Dojo, kontaktujte prosím najskôr trénerku (kontakt), ktorá Vám dá informácie o prebiehajúcich tréningoch a voľnej kapacite. Po dohode Vám bude zaslaná elektronická prihláška. Povinnou prílohou je potvrdenie od pediatra, ktoré stiahnete nižšie. Dôkladne si prečítajte všetky vyhlásenia a informácie v prihláške. Ak so všetkým súhlasíte, vyplnenú prihlášku odovzdajte elektronicky.