KARATE

Karate je bojové umenie prázdnej ruky (Kara znamená prázdny, Te znamená ruka). Karate – do – znamená po japonsky cesta umenia prázdnej ruky (Do znamená cesta). Význam prázdnej ruky poukazuje na to, že v Karate nepoužívame zbrane ale iba svoje ruky či nohy, taktiež to poukazuje na filozofickú podstatu budhistického učenia, ktorá smeruje k prázdnote a čistote srdca a mysle.

Karate je bojové umenie, ktoré vzniklo na ostrove Okinava pred mnohými rokmi. Sú rôzne štýly Karate, medzi základné patria Goju Ryu, Shito Ryu, Wado Ryu a Shotokan Ryu.

Senshi Dojo sa venuje a vyučuje tradičné okinavské karate, štýl Goju ryu, čo je štýl tvrdých a mäkkých techník. Go znamená tvrdý, Ju znamená mäkký. Zakladateľom tohto štýlu bol Sensei Chojun Miyagi.

Senshi Dojo je členom medzinárodnej organizácie TOGKF (Traditional Okinawan Goju Ryu Karate do Federation).