Ďakujeme

 • rodičom, starým rodičom, priateľom a deťom a všetkým, ktorí v našej činnosti vidia zmysel
 • Katke Becza Baraníkovej za tvorbu nášho jedinečného loga a dizajn niektorých výrobkov
 • spoločnosti FaxCopy za darovanie 50 ks čiernych tričiek pre našich bojovníkov a zabezpečenie potlače
 • spoločnosti Saipo za výrobky pre našich bojovníkov
 •   spoločnosti Poreko s.r.o. za podporu nielen finančnú
 • spoločnosti HOOZIN s.r.o. za finančný dar na nákup športových potrieb
 •  spoločnosti Poreko Tax, s.r.o. za poradenstvo a vedenie účtovníctva
 • spoločnosti LM reklama za výrobu rôznych predmetov pre nás a našich bojovníkov
 • obci Ivanka pri Dunaji za:
  • podporu a možnosť vykonávať našu činnosť na území obce
  • dotácie na materiálno-technické zabezpečenie nášho dojo
  • dotácie na projekty Leto bojovníka a semináre