Pee Wee – prípravka

Program Pee Wee je jedinečný vzdelávací program bojových umení pre deti nováčikov v predškolskom a mladšom školskom veku. Tréning v tomto programe je vedený zábavnou formou, s využitím prvkov tradičného karate, gymnastiky, úpolových a iných hier na rozvoj rýchlosti, vytrvalosti, pozornosti a technickej zručnosti potrebnej pre nácvik rôznych techník karate. Deti sú začlenené do kolektívu a sú vedené k vzájomnej tolerancii a rešpektovaniu svojho súpera (spolužiaka), učia sa prvkom sebaobrany, technikám pádov a disciplíne. Program je jedinečný svojou pútavosťou, deti sú odmeňované na každom tréningu formou pečiatok alebo nálepiek do preukazu. Priebežne takto dostávajú spätnú väzbu a sú motivované k ďalšiemu tréningu.

Nakoľko je v tomto veku pre deti náročné zvládnuť technické požiadavky karate, program Pee Wee ponúka častejšie skúšky vyvinuté na postupnú prípravu na zvládnutie juniorských skúšok. Po absolvovaní určitého počtu tréningov (získaní pečiatok alebo nálepiek), sú trénerom odskúšané a odmenené udelením stupňa Pee Wee (opaskom a nášivkou zvieratka).

Po absolvovaní celého programu sú pripravené a budú pozvané na juniorské skúšky na 20.kyu Okinawa Goju Ryu Karate, ktoré už prebiehajú pred skúšobným komisárom. Udelenie stupňa Pee Wee, ako aj odsúhlasenie pripravenosti na juniorské skúšky technickej vyspelosti je plne v kompetencii trénera. Opasky, ako aj nášivky budú zabezpečené klubom z členských a iných príspevkov a budú deťom len zapožičané do doby získania ďalšieho technického stupňa alebo ukončenia členstva v klube.

Karate je pre deti krásny spôsob sebavyjadrenia a necháva detskú dušu prejaviť sa pohybom