Junior

Tréningy v programe Junior sú zamerané pre vekovú skupinu 7-12 rokov a pre deti, ktoré už prešli prípravkov Pee Wee. Tréningy v tejto skupine sú už náročnejšie a zamerané viac na detail. Od detí sa vyžaduje väčšia sústredenosť a dlhší čas cvičenia karate v porovnaní so skupinou Pee Wee. Tréningy sú však stále vyvážené medzi disciplínou a zábavou. Tréneri vedú cvičencov a povzbudzujú ich, aby podali čo najlepší výkon a aby sa neustále zlepšovali.

Deti už lepšie zvládajú jednotlivé techniky a sú pripravené učiť sa viac ich kombináciám a pracovať vo dvojiciach. V našom klube kladieme veľký dôraz na to, aby každý cvičenec chápal zodpovednosť, ktorá spočíva v učení bojových umení. Cvičenci sa preto učia kontrolovať svoje techniky, učia sa ovládať a kontrolovať svoj hnev a strach.

Tradičné okinavské karate nie je len o cvičení, ale buduje aj charakter človeka, jeho vzťah k iným ľuďom, či už sú to rovesníci alebo starší či mladší ľudia. Preukazovanie rešpektu a úcty je súčasťou a samozrejmosťou na každom tréningu.

Dvakrát ročne sú cvičenci hodnotení na skúškach podľa medzinárodného štandardu TOGKF pred skúšobným komisárom. Na skúšky ich vždy nominuje tréner. Ak dieťa nie je nominované, nie je ešte pripravené a nemôže sa skúšok zúčastniť. Skúšky sa spravidla konajú na viac-dňových seminároch – gasshuku.

Juniorský program má 20 stupňov – kyu. Po úspešnom absolvovaní prvých skúšok, sú deti oprávnené nosiť na svojom karate-gi (kimono) znak organizácie TOGKF – Kamon a získajú svoj medzinárodný karate pas (preukaz TOGKF). Ich stupne (opasky) sú uznávané po celom svete.

Myseľ a telo sú jedno a preto by mali byť v tejto jednote rozvíjané. V bojových umeniach sa kladie dôraz na obidva tieto elementy. Dobrý bojovník by mal rozvíjať a používať telo aj myseľ. Poznanie vlastných schopností a nedostatkov, rovnako ako aj rozpoznanie schopností a nedostatkov druhých je pre úspešného bojovníka charakteristické.