Leto bojovníka 2021 otvorené

Minulý rok, keď Senshi Dojo vzniklo a nemali sme žiadnych členov, začali sme svoju činnosť otvorenými letnými tréningami. Tento pilotný projekt bol úspešný a rozhodli sme sa pokračovať a aj toto leto umožniť našim bojovníkom ale aj deťom, ktoré nie sú našimi členmi stráviť letné prázdniny aktívne. Mnohí budú v táboroch a na dovolenkách ale v čase keď sú doma, môžu prísť na tréning, udržať sa v dobrej kondícií, niečo sa naučiť a hlavne sa zabaviť.