Nová športová hala v Ivanke pri Dunaji

Dňa 7.9.2023 sa konalo slávnostné otvorenie novej športovej haly pri Základnej škole M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji. Nové, veľké a moderné priestory budú slúžiť žiakom základnej školy, ivanským športovým klubom a tiež športovej verejnosti. Bolo nám cťou spestriť toto podujatie krátkou ukážkou nášho bojového umenia. Bojovníci Senshi Dojo, malí aj veľkí, pee wee, aj juniori ukážkovo reprezentovali náš klub.