10 bodov ako si vybrať dojo

Blíži sa čas výberu krúžkov a športov pre deti a Vy zvažujete vyskúšať karate? Úžasné! Čaká na Vás zábavný priestor na učenie, socializáciu a zábavu, či fyzické cvičenie.

Neviete ale kde začať? Ako viete, že si vyberáte ten správny klub bojových umení pre Vaše potreby, alebo na udržanie zvedavosti Vášho dieťaťa? Zabezpečí Vám klub karate, ktorý sa má venovať Vám alebo Vášmu dieťaťu osobný rozvoj a prináša skutočnú hodnotu za peniaze?

Nižšie sme zostavili zoznam toho, čo by ste mali hľadať:

  1. REGISTROVANÝ KLUB

Mali by ste poznať nielen názov klubu, akým sa označuje, ale aj názov, pod ktorým je klub zaregistrovaný ako právnická osoba (občianske združenie). Overiť si to môžete v registri občianskych združení pod ministerstvom vnútra. Športový klub by mal byť tiež registrovaný v registri športu (bojové umenia však môžu mať výnimku). Registrované občianske združenie Vám dáva istotu, že daný subjekt funguje v súlade s platnou legislatívou.

  1. VZDELANIE A ZÁZEMIE TRÉNERA

Či už chcete, aby si deti len šport vyskúšali, alebo sa mu majú venovať dlhodobo, nezabudnite si overiť, komu dieťa zveríte do rúk. Mali by ste poznať meno a priezvisko štatutára a trénera klubu. Často sa stáva, že ani tieto  informácie rodičia nepoznajú. Základné požiadavky na osobu trénera by mali byť vzdelanie, licencia a skúsenosti.

Vzdelanie – tréner musí mať určité vzdelanie – trénerskú kvalifikáciu (poznáme päť trénerských tried). Tréneri s potrebným vzdelaním vedia v akom veku a čo môžu od cvičencov vyžadovať, aby neohrozili ich bezpečnosť, či správny vývoj dieťaťa.

Licencia – povolenie na trénovanie a odovzdávanie vedomostí. Licencie udeľuje príslušná organizácia (únia, zväz, federácia), ktorej je klub členom. Tá si overí osobu trénera napr. aj cez register trestov.

V prípade, že aspoň jeden tréner nevlastní kvalifikáciu a licenciu, nemáte žiadnu záruku, že to, čo učí je skutočne karate a hlavne, že je to bezpečné.

Tréner tiež musí mať skúsenosti a byť schopný prispôsobiť hodiny rôznemu publiku (trénovanie detí, dospelých či seniorov si vyžaduje rôzne prístupy). Zistite si tiež technický stupeň (Dan), ktorý vlastnia tréneri v klube (pozor na niektoré „exotické“ organizácie, ktorých stupne sa vymykajú normálu napr. 14. Dan, pričom v karate ich je len 10).

Ak si nie ste istí, alebo sa Vám niečo nezdá, požiadajte o tieto informácie priamo v klube.

  1. CVIČIA SKUTOČNE KARATE A BOJOVÉ UMENIA?

Dajte si pozor na kluby, ktoré Vám v rámci svojho tréningu poskytnú množstvo všeobecných cvičebných postupov (beh, drepy, kliky a pod.), ale len zlomok času tréningu sa venujú bojovým umenia. Vďaka tomu síce Vy, alebo Vaše dieťa budete fit, nebudete však napredovať v danom bojovom umení. Naopak, ak idete príliš rýchlo a čierny opasok získate už po 1 alebo 2 rokoch, tiež to nie je v poriadku. Pre niektorých ľudí je to skvelý tréning a je to presne to, čo chcú. Ak však chcete skutočné karate, alebo skutočné bojové umenie, takéto veci by sa nemali diať. Pri skutočnom tréningu karate by ste mali vidieť konzistentný pokrok a výsledky vašej tvrdej práce.

  1. MÁ KLUB PRIAMU LÍNIU NA URČITÝ ŠTÝL, MÁ TRÉNER SVOJICH MAJSTROV?

Ak ste si vybrali karate, zistite, aký štýl klub vyučuje a či je členom slovenských alebo zahraničných organizácií v danom štýle. Stručne povedané, ak chcete skutočné znalosti a zručnosti bez ohľadu na to, aký štýl bojového umenia robíte, hľadajte ten, ktorý sa vracia do krajiny svojho pôvodu. Zistite, či tréneri majú tiež svojich učiteľov. To zaručí, že sa aj tréner stále vzdeláva a cvičí. Dobré školy karate a bojových umení sa snažia pravidelne navštevovať svojich majstrov štýlu v ich krajine pôvodu, alebo si ich pozývajú, aby si s nimi prišli zatrénovať v ich domovskom klube. Mnohí zo starých majstrov majú skvelé vedomosti a zručnosti, ktoré sú mimoriadne inšpiratívne a pôsobivé pre mladých cvičencov a sú často fantastickými vzormi trpezlivosti, vytrvalosti, odhodlania a vynikajúcich schopností.

  1. TRÉNINGOVÉ SKUPINY

Dôležitá je organizácia a obsah tréningov, všetko sa musí robiť tak, aby sa cvičenec mohol učiť a to čo najlepšie. Tréning do vyčerpania môže byť dobrý, ale musíte si položiť otázku, či ste sa okrem potenia aj niečo naučili. Položte si jednoduché otázky: Poskytuje tréner spätnú väzbu každému? Vie vysvetliť techniky dieťaťu? Ak ste pokročilý, má klub tréningy aj pre Vás? Má klub tréningový program a rôzne formy motivácie pre tých najmenších? Pri deťoch skontrolujte, či sú tréningové skupiny rozdelené podľa veku, aby sa obsah a forma výučby prispôsobila ich potrebám.

  1. DOJO

Ďalší dôležitý bod pre dobrý a bezpečný tréning je Dojo – miesto, kde trénujete. Miestnosť by mala byť dostatočne veľká s rôznym vybavením pre tréning dospelých (lapy, palice, makety nožov, boxovacie vrece atď.), ale aj pre detské tréningy (prekážky, kruhy, bóje, lopty atď.). Môže to vyzerať triviálne, ale pohodlie a rozmanitosť cvičení s kvalitným vybavením sú skutočným plusom.

  1. SKÚŠKY – PÁSKOVANIE

Či už ide o skúšky na žiacke stupne (kyu), alebo vyššie majstrovské stupne (Dan), overte si, či sa konajú pred riadnymi skúšobnými komisármi. Uistite sa, že tréner pozná skúšobný poriadok a pravidlá, podľa ktorých prebiehajú skúšky, a že tréningy sú vlastne prípravou na dané skúšky. Spýtajte sa pokročilejších cvičencov, či vedia, čo sa od nich očakáva na ďalší stupeň a či sa tomu aktívne na tréningoch venujú. Veľkým plusom je zvlášť systém opaskov pre deti, ktorý umožňuje deťom napredovať kontinuálne. Pozor však, aby všetky stupne detské, farebné aj čierne boli uznané aj v iných krajinách.

  1. SEMINÁRE

Pravidelné cvičenie vo Vašom klube je veľmi dobré. Napriek tomu, otvorenie sa „vonkajšiemu“ svetu účasťou na seminároch s inými trénermi a cvičencami je veľmi cenné pre váš rozvoj ako karatistu. Je preto dobrým znamením, ak Vás váš klub často povzbudzuje k účasti na seminároch. Ak semináre a školenia s externými učiteľmi organizuje priamo váš klub, je to ešte lepšie a ukazuje to skutočnú otvorenosť klubu.

  1. ŽIVOT V KLUBE

Čas strávený v telocvični s našim milovaným bojový umením je super, ale mimo telocvične je skutočný život! Karate je príležitosť spoznať nových ľudí a nadviazať priateľstvá. Ak teda klub pravidelne organizuje oslavy, večere, súťaže či semináre, sú to príležitosti na zdieľanie a rozvoj prostredníctvom spoločného života vášho klubu. Navštívte webovú stránku klubu a zistite jeho prítomnosť na sociálnych sieťach (facebook, twitter, instagram). Ak bol posledný príspevok alebo udalosť pred tromi rokmi, nie je to dobré znamenie.

  1. NÁBOR – SKÚŠOBNÁ HODINA

Či už ide o nábor v presne stanovený dátum, alebo prebieha nábor celoročne, ak klubu ide o dobro svojich potencionálnych žiakov, poskytnú Vám možnosť (hlavne pri deťoch) si tréning pozrieť a vyskúšať bezplatne. Následne Vás požiadajú o riadne prihlásenie sa do klubu a oboznámia Vás s platobnými podmienkami.

—–

Stále máte pochybnosti?

Znova si prečítajte každý z vyššie uvedených bodov a zamerajte sa na tie, ktoré sú pre Vás najdôležitejšie. Dúfame, že Vám tento článok pomôže pri správnom výbere.