Tréneri

Zakladateľkou a trénerkou Senshi Dojo je Ing. Michaela Baksová. Je nositeľkou 1.danu karate a 3.kyu kobudo. Má kvalifikáciu trénera karate 1.kvalifikačného stupňa, trénerskú licenciu udelenú IOGKF Slovakia (Slovenská únia okinawa karate a kobudo) a Slovenským zväzom karate.

Pochádza z Bratislavy, momentálne žije a pôsobí v Ivanke pri Dunaji. Karate sa venuje od svojich 8. rokov. Trénovala športové karate ako člen Slovenského zväzu karate (SZK), zúčastňovala sa miestnych a národných súťaží. Neskôr už v súťažnej dráhe nevidela zmysel a trénovala pre svoj vlastný rozvoj. Počas dlhoročnej pauzy od bojových umení vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, venovala sa práci a rodine.

V roku 2018 sa stala členom športového karate klubu, kde pomáhala pri trénovaní detí. Súčasne sa rozvíjala a zúčastňovala tréningov tradičného okinawského karate a kobudo v bratislavskom klube Kobudo Kai. Zúčastnila sa mnohých seminárov IOGKF a WOF vedených svetovo uznávanými majstrami karate a kobudo, ktoré sa pravidelne usporadúvajú na Slovensku aj v zahraničí. Jej senseiom je Igor Vakoš, hlavný inštruktor IOGKF a WOF pre Slovenskú republiku.

V roku 2019 získala od Slovenského zväzu karate kvalifikáciu a licenciu trénera karate 1.kvalifikačného stupňa cez študijný program trénerskej akadémie FTVŠ v Bratislave. Po získaní kvalifikácie a licencie založila a samostatne viedla krúžok športového karate na Základnej škole M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji. Postupne však zisťovala, že športové karate nie je cesta, ktorou chce ísť.

V športovom klube zotrvala 2,5 roka. V roku 2020 nastal čas opustiť športové karate, nakoľko porovnaním a vyskúšaním športového a tradičného štýlu videla v tradičnej forme oveľa väčší zmysel a rozhodla sa ísť touto cestou. Založila občianske združenie Senshi Dojo, kde na základe získanej trénerskej licencie IOGKF vyučuje tradičné okinawské karate. Svoje pôsobenie sústreďuje v mieste, kde žije – v Ivanke pri Dunaji. Naďalej sa zúčastňuje tréningov, seminárov a skúšok IOGKF a WOF, aby sa vzdelávala a posúvala ďalej. Jej snahou je pomáhať druhým na ich ceste spoznávania karate v jeho tradičnej forme a podstate, viesť deti k poznaniu tohto bojového umenia, radosti k športu a k ich lepšiemu „ja“.