KARATE

Karate je bojové umenie prázdnej ruky. Jeho kolískou je ostrov Okinawa.

Senshi Dojo sa venuje a vyučuje tradičné okinawské karate, štýl Goju ryu, čo je štýl tvrdých a mäkkých techník.

Senshi Dojo je členom medzinárodnej organizácie IOGKF (International Okinawan Goju Ryu Karate do Federation).