Leto bojovníka

Leto bojovníka je projekt zameraný pre aktívne trávenie letných prázdnin. Myšlienkou projektu je, aby deti, ktoré nie sú práve odcestované na prázdninách, aktívne trávili svoj voľný čas a získali návyk pravidelne športovať.

Tréningy prebiehajú 2x do týždňa, sú určené pre deti a mládež od 5 rokov, pre členov aj nečlenov Senshi Dojo. Sú vedené hravou a pútavou formou, zamerané na všeobecnú pohybovú prípravu s prvkami tradičného okinavského karate a detskej sebaobrany. Deti sa zúčastnia toľkých tréningov, koľkých môžu, avšak odporúčame aspoň 5 tréningov.

Pre deti je program motivačný, na začiatku projektu získajú tričko a za účasť zbierajú pečiatky do preukazu bojovníka. Na konci leta sú odmenené medajlou „Bojovník leta“ a drobnými darčekmi.

Ak máte záujem zúčastniť sa Leta bojovníka, neváhajte a kontaktujte nás (kontakty).