O Senshi Dojo

Senshi Dojo (Senshi = bojovník, dojo = telocvičňa) je občianske združenie v Ivanke pri Dunaji, vzniklo v roku 2020 a jeho hlavným cieľom je viesť deti, mládež, ako aj dospelých k bojovému umeniu tradičného okinawského karate a kobudo a to najmä v obci Ivanka pri Dunaji.

Členská príslušnosť


IOGKF – medzinárodné zastrešenie karate

Sme členmi medzinárodnej organizácie IOGKF (International Okinawan Goju Ryu Karate Do Federation), ktorá je najväčšiou organizáciou tradičného okinawského karate na svete. Sídli v meste Naha na ostrove Okinawa, ktoré sa považuje za kolísku štýlu Goju Ryu. Zakladateľom IOGKF je Sensei Morio Higaonna, nositeľ 10.danu (najvyššieho majstrovského stupňa), je stále, aj vo svojich 84 rokoch, aktívny. Bol vyhlásený za žijúci kultúrny poklad ostrova Okinawa za jeho celoživotnú prácu a čo je najdôležitejšie, je uznaným majstrom v priamej línii majstrov zakladateľov štýlu. IOGKF každoročne organizuje nespočetné semináre, výcvikové tábory a významné medzinárodné podujatia. Má viac ako 75 000 členov vo viac ako 55 krajinách.

WOF – medzinárodné zastrešenie kobudo
Zároveň sme členmi medzinárodnej organizácie WOF (World Oshu Federation) so sídlom taktiež na Okinawe, vedenej senseiom Kenyu Chinen, nositeľom 9. danu. Pod touto organizáciou sa učíme bojovému umeniu s tradičnými okinawskými zbraňami kobudo. Medzi základné zbrane patrí bo (dlhá palica), sai (železné trojzubce), tonkuwa (tonfy) a nunchaku (tzv. cepy).

Hlavným inštruktorom IOGKF a WOF pre Slovenskú republiku a našim najbližším senseiom je Igor Vakoš, nositeľ 5. danu karate, 4. danu kobudo, ktorý vedie klub Kobudo Kai v Bratislave.

SUOKK – Slovenská Únia Okinawa Karate a Kobudo združuje kluby, ktoré sa venujú tradičnému okinawskému karate podľa IOGKF a kobudo podľa WOF vrámci Slovenskej republiky.

Hlavné princípy výuky karate a kobudo v Senshi Dojo
Bojové umenie karate vyučujeme podľa oficiálnych sylabov IOGKF a sylabov špeciálne upravených pre deti do 12 rokov (program Pee Wee a program Junior). Svojich členov pripravujeme na skúšky technickej vyspelosti, ktoré sa skladajú pred hlavnými inštruktormi IOGKF, aktívne sa zúčastňujeme seminárov a školení, aby sme svoje poslanie mohli šíriť čo najlepšie.