Ďakujeme

  • rodičom, starým rodičom, priateľom a deťom a všetkým, ktorí v našej činnosti vidia zmysel
  • Katke Baraníkovej za tvorbu nášho jedinečného loga a dizajn niektorých výrobkov
  • spoločnosti FaxCopy za darovanie 50 ks čiernych tričiek pre našich bojovníkov a zabezpečenie potlače
  • spoločnosti Saipo za výrobky pre našich bojovníkov
  •   spoločnosti Poreko s.r.o. za podporu nielen finančnú
  • spoločnosti HOOZIN s.r.o. za finančný dar na nákup športových potrieb
  •  spoločnosti Poreko Tax, s.r.o. za poradenstvo a vedenie účtovníctva
  • spoločnosti LM reklama za výrobu rôznych predmetov pre nás a našich bojovníkov
  • obci Ivanka pri Dunaji za podporu a možnosť vykonávať našu činnosť na území obce. Za dotáciu na materiálno-technické zabezpečenie nášho dojo v roku 2021.