Línia majstrov

Kanryo Higashionna

Kanryo Higaonna

Kanryo Higaonna no Higashionna bol výnimočným mužom a bojovníkom. Narodil sa v roku 1853 na Okinawe. Jeho otec bol obchodníkom s palivovým drevom medzi ostrovmi. Keď mal Kanryo 10 rokov, začal pomáhať otcovi na lodi. O 4 roky neskôr bol jeho otec zavraždený v súboji. Kanryo sa vo svojich 14 rokoch začal učiť čínske Kempo a čoskoro v Nahe získal reputáciu majstra bojových umení. Avšak, stále túžil ísť do Číny študovať čínske bojové umenia a ich kultúru, aby svoje schopnosti zdokonalil. Ako 16 ročný odišiel do čínskeho prístavu Foochow, kde zostal v okinawskej osade zvanej Rjúkjú-kan. Tam stretol svojho učiteľa Ryu Ryu Ko Senseia, ktorý ho prijal za svojho žiaka až po dlhom čase študovania jeho osobnosti a charakteru. Najskôr sa musel starať o majstrovu záhradu a upratovanie a tieto úlohy vykonával seriózne a nadšene. Majster Ryu Ryu Ko, ohromený jeho prístupom, nakoniec prijal Higaonnu senseia za svojho osobného žiaka. Pod jeho vedením strávil 13 rokov, býval v jeho byte a pracoval v jeho dielni, bol tzv. „žiakom, ktorý žije s majstrom“.

Po celom meste Foochow sa postupne rozšírila sláva Higaonny senseia ako veľkého bojovníka. Mnoho mužov sa ho pokúsilo vyzvať do boja, aby preukázali svoju statočnosť, ale Higaonna Sensei dodržal prísľub svojmu majstrovi, že nebude bojovať, aby predviedol svoje schopnosti, a tieto výzvy odmietol.

Po návrate na Okinawu sa sláva Higaonna Senseia rýchlo rozšírila po celej Nahe a priťahovala pozornosť aj kráľa dynastie Rjúkjú. Dlhé roky tak učil bojové umenie aj členov kráľovskej rodiny. Mnoho ľudí prišlo za Higaonna Senseiom a žiadali ho o prijatie ale kvôli tvrdosti výcviku pri ňom zostalo len pár z nich. Svoje umenie pomenoval Naha Te (Ruka z mesta Naha). Jeho najtalentovanejším žiakom a zároveň zakladateľom Goju Ryu Karate Do bol Miyagi Chojun Sensei, ktorému odovzdal celé gokui (esenciu Karate).

Chojun Miyagi

Miyagi Chojun Sensei sa narodil v roku 1888 v Naha na Okinawe ako syn obchodníka. Karate začal trénovať ako 11 ročný u Ryuko Aragaki Senseia. Keď mal 14 rokov, bol predstavený Higaonna Kanryo Senseiovi, ktorý ho prijal za svojho žiaka a bol jeho žiakom až do jeho smrti. Bol veľmi usilovný, veľmi tvrdo a intenzívne trénoval. Jeho tréning bol prerušený počas dvoch rokov, kedy absolvoval vojenský výcvik. Higaonna Kanryo Sensei mu odovzdal celé učenie Naha Te. V roku 1915 Miyagi Sensei prvýkrát odcestoval do Číny, kde navštívil hrob učiteľa svojho majstra Ryu Ryu Ko Senseia. Pár mesiacov po jeho návrate na Okinawu v roku 1915 Higaonna Sensei zomrel.

Miyagi Sensei sa vydal opäť do Číny po stopách svojho majstra študovať korene Naha Te. Počas tejto druhej cesty sa naučil Rokkishu kata, ktorú neskôr rozvinul do podoby dnešnej kata Tensho. Po niekoľkých mesiacoch sa vrátil na Okinawu, otvoril si Dojo a začal Naha Te vyučovať. Intenzívne pracoval na tvorbe tréningových metód a budovaní reputácie. Stal sa tiež učiteľom na miestnej policajnej akadémii. Robil ukážky Karate po celej Okinawe. Vďaka svojej popularite mu bolo umožnené robiť ukážky aj pre vtedajšieho princa (neskôr cisára) Hirohita. Počas jednej ukážky, ktorej sa nemohol Miyagi Sensei pre chorobu zúčastniť, sa jeho najpokročilejšieho študenta Shinzato Jin´ana (1901 – 1945) pýtali na názov jeho štýlu. Po návrate k svojmu Senseiovi Shinzato predostrel túto otázku. A tak inšpirovaný knihou Bubishi dostal štýl meno Goju Ryu, čo znamená „tvrdý a mäkký štýl“.

Naďalej pokračoval vo svojom výskume a intenzívne pracoval na rozširovaní Karate. Vďaka jeho prístupu a propagácii bol Goju Ryu ako prvý štýl uznaný japonskou organizáciou Butokukai ako officiálne bojové umenie a Miyagi Sensei sa stal oficiálnym majstrom tohto umenia.

Upravil a rozvinul kata Sanchin, ktorá predstavuje tvrdý prvok Goju a vytvoril kata Tensho ako mäkký prvok. V roku 1940 vytvoril dve nové Kata – Gekisai Dai Ichi a Gekisai Dai Ni ako prechod medzi Sanchin a Saifa a tiež ako vhodné kata na výuku pre svojich žiakov.

Miyagi Chojun Sensei zomrel v roku 1953 na svoj druhý infarkt. Zomrel bez toho, aby oficiálne určil svojho nástupcu. Za jedného z nástupcov sa považuje jeho žiak An´ichi Miyagi.

Miyagi An’ichi Saiko Shihan (10. Dan)

Narodil sa 9. februára 1931 v Naha na Okinawe. Počas 2.svetovej vojny stratil oboch rodičov a musel sa ako 14 ročný starať o svojich dvoch mladších bratov. S tréningom karate začal v roku 1948, keď mal 16 rokov. Jeho oddanosť karate a úcta k jeho učiteľovi bola tak veľká, že ho Chojun sensei vzal za Uchi Deshiho (špeciálneho študenta).

Obyčajne Miyagi Chojun začal u každého študenta (ako aj u Jin´ana Shinzata) učením Sanchin Kata a jednej, prípadne dvoch ďalších kata. Pri Miyagi An´ichim však tento prístup zmenil. Cítil totiž, že sa blíži jeho koniec a chcel odovzdať tajomstvo Goju Ryu Karate-Do ďalšiemu nasledovníkovi. Od roku 1949 do roku 1951 trénoval Miyagi An´ichi intenzívne ako jediný študent Miyagi Chojun Senseia. Naučil sa všetky Kata systému Goju Ryu a príslušné Bunkai, usilovne praktizoval Hojo-Undo, Junbi-Undo a Sanchin. V Oktobri 1953 sensei Chojun Miyagi zomrel.

Miayagi An´ichi sa po čase rozhodol pokračovať v prevádzkovaní záhradného dojo Miyagi Chojun Senseia. Pomohli aj iní starší žiaci Miyagi Chojun Senseia. Miyazato Eichi prevzal úlohu šéfa a administratívu zastrešoval Koshin Iha, väčšinu výučby však vykonával An’ichi Sensei. Záhradné dojo začalo rásť a medzi novými študentmi bol aj mladý Morio Higaonna. Časom bolo potrebné vytvoriť nové, stále Dojo a tak vzniklo dnes známe Jundokan Dojo. An’ichi Sensei naďalej učil Goju-ryu a čoraz viac začal učiť Morio Higaonnu, ktorý bol teraz jeho najobetavejším študentom. Postupom času sa prjavil rozdielny názor medzi vyššími inštruktormi nového dojo a tak An´ichi Sensei opustil Jundokan.

Morio Higaonna Sensei sa približne v rovnakom čase presťahoval do Japonska a so súhlasom učiteľov založil Medzinárodnú organizáciu okinawského Goju-ryu karate-do (IOGKF) a An´ichi Sensei pôsobil v IOGKF ako čestný predseda až do svojej smrti v roku 2009.

Morio Higaonna (10. dan)

Morio Higaonna sa narodil 25. decembra 1938 a ako 14 ročný začal trénovať karate u svojho otca, učiteľa štýlu Shorin-Ryu. V 16. rokoch sa stretol so štýlom Goju-Ryu a stal sa žiakom An´ichi Miyagi Senseia v jeho záhradnom dojo.

Po presťahovaní sa Dojo do Jundokan, Higaonna Sensei pokračoval v tréningu. Potom, čo sa jeho učiteľ An´ichi Miyagi Sensei odsťahoval za prácou na americký ropný tanker, Higaonna Sensei získal miesto na univerzite v Takushoku v Tokiu a založil tam aj svoje Yoyogi Dojo. Približne v tom čase sa organizovala prvá oficiálna klasifikácia majstrovských stupňov dan a Higaonna Sensei bol ocenený 3. danom. Neskôr začal Higaonna Sensei cestovať do rôznych krajín sveta a demonštroval Goju-ryu. Bol pozvaný aj na demonštráciu na majstrovstvách sveta v karate v Paríži v roku 1972 a jeho reputácia ako jedného z najsilnejších učiteľov Goju-ryu na svete ďalej rástla.

V roku 1979 v meste Pool v Anglicku za pomoci jeho vyšších inštruktorov založil organizáciu IOGKF. Primárnym cieľom IOGKF je zachovanie tradičného karate Goju-ryu, ako ho učili jeho zakladatelia, a teraz je hrdým členom Nihon Kobudo Kyokai (Japonská asociácia tradičných bojových umení).

Higaonna Sensei žil istý čas v USA, v súčasnosti žije na Okinawe. Od tej doby si zachováva svoj prísny tréningový režim a pokračuje vo výskume pôvodných kata a tréningových metód Goju-ryu. Higaonna Sensei získal 10. dan, ktorý mu udelil An´ichi Miyagi Sensei 5. septembra 2007. Higaonna Sensei dostal aj špeciálny certifikát podpísaný Aragaki Shuichi Senseiom a Miyagi An´ichi Senseiom (obaja priami študenti Chojun Miyagi Senseia), ktorý ho uznáva ako majstra v priamej línii pokračovateľov štýlu. Miyagi An´chi Sensei a Aragaki Shuichi Sensei cítili, že jeho ako súčasti línie Goju-ryu je dôležité pre budúcnosť Goju-ryu a jeho šírenie pre ďalšie generácie.

V júli 2012, po viac ako 35 rokoch vo funkcii vedúceho IOGKF, Higaonna Sensei prevzal poradnú úlohu v organizácii a odovzdal titul Shuseki Shihan (predseda a hlavný inštruktor) svojmu najobetavejšiemu študentovi Senseiovi Tetsuji Nakamurovi.

V roku 2013 dostal Higaonna Sensei cenu od okinawskej vlády, ktorá ho vymenovala ako živý kultúrny poklad ostrova Okinawa za jeho celoživotné dielo zamerané na šírenie okinawského Goju-ryu vo svete.

Na každého, kto sa kedy stretol s Higaonna Senseiom, urobí dojem nielen jeho znalosti karate, ale aj jeho pokora a dobrácka osobnosť. Zanecháva vo vás pocit, že ste stretli skutočného majstra karate.