Odvážne deti

V spolupráci s občianskym združením Heiwa Dojo sme vytvorili výnimočný a jedinečný projekt Odvážne deti. Zameriava sa na šírenie povedomia detí o rizikách ich vekovej kategórie a nácviku ako sa zachovať pri rôznych rizikových situáciách. Zahŕňa aj otázky šikany a jej prevencie. Program je veľmi intenzívny, vedený interaktívnou formou prispôsobenou veku účastníkov. Na výber sú dva typy kurzov:

 1. tzv. cesty – 4 výukové hodiny
 2. skrátených kurzov – 1 výuková hodina

Každý účastník cesty aj skráteného kurzu získa certifikát o absolvovaní.

Forma a obsah jednotlivých kurzov sú prispôsobené veku a zloženiu účastníkov a trvaniu kurzu.

 • Cesta smelej pandy
  • určený pre deti predškolského veku – vek 5-7 rokov
  • Je venovaný prevažne prevencii
  • Obsahuje aj nácvik základnej sebaobrany pre deti v tomto veku
  • Obsahuje nácvik bezpečných pádov

 • Cesta nebojácneho ninju
  • Určený pre deti prvého a druhého ročníka ZŠ – vek 6-8 rokov
  • Venuje sa prevencii a sebaobrane v tejto vekovej kategórií
  • Venuje sa viac pozornosti ako predísť konfliktom medzi deťmi

 • Cesta udatného samuraja
  • Určený pre deti tretieho a štvrtého ročníka ZŠ – vek 8-10 rokov
  • Venuje sa prevencii a sebaobrane v tejto vekovej kategórií
  • Venuje sa významne otázkam konfliktov medzi deťmi

Pre bližšie informácie nás kontaktujte (kontakt).