IOGKF

International Okinawan Goju-Ryu Karate-Do Federation (IOGKF) bola založená v júli 1979 v anglickom meste Poole počas prvého medzinárodného Gasshuku (seminára). Organizáciu založil Sensei Morio Higaonna za podpory Kena Miyagiho (4.syna zakladateľa Goju-Ryu Senseia Chojuna Miyagiho), hlavných Senseiov z Okinawy a starších žiakov Senseia Morio Higaonnu.

Cielom IOGKF bolo a stále je uchovávanie a ochrana učenia a filozofie Senseia Chojun Miyagiho a šírenie jeho učenia po celom svete. Každoročne sa pod vedením zakladateľa Higaonna Senseia a jeho starších žiakov konajú po celom svete semináre a sústredenia (Gasshuku). IOGKF má dnes viac ako 50 000 členov v takmer 50 krajinách celého sveta.

Technickým riaditeľom IOGKF je Nakamura Tetsuji Sensei, ktorý je zároveň šéfinštruktorom Kanady. Administratívne centrum je v Ontáriu, Kanade, kde Nakamura Sensei v súčastnosti žije so svojou rodinou.Technické ústredie (Honbu Dojo) však ostalo na Okinawe, kde v súčasnej dobe učí Higaonna Sensei osobne.

IOGKF je jedna z mála organizácií Karate, ktorá je uznaná japonskou vládou ako sprostredkovateľ tradičného bojového umenia. IOGKF je tiež poctené členstvom v “Nihon Kobudo Kyokai” (Spoločnosť tradičných japonských bojových umení).

Kenkon

Kenkon je oficiálnym znakom okinawskej organizácie IOGKF. Kenkon v japončine znamená nebesá a zem. “Ken“, ktorý je znázornený ako kruh označuje nebesá a “Kon” znázornený ako štvorec označuje zem. Symbol vyjadruje prirodzenú harmóniu tvrdého a mäkkého – nebies a zeme. Tak ako význam štýlu karate Goju, kde „go“ znamená tvrdosť a „ju“ mäkkosť.

Symbol vnútri kruhu je rodinným znakom rodiny Miyagi Chojuna Senseia.