TOGKF

International Okinawan Goju-Ryu Karate-Do Federation (IOGKF) bola založená v júli 1979 v anglickom meste Poole počas prvého medzinárodného Gasshuku (seminára). Organizáciu založil Sensei Morio Higaonna za podpory Kena Miyagiho (4.syna zakladateľa Goju-Ryu Senseia Chojuna Miyagiho), hlavných Senseiov z Okinawy a starších žiakov Senseia Morio Higaonnu. Senshi Dojo bolo od svojho založenia členom IOGKF.

V roku 2022 sa organizácia IOGKF rozdelila a Sensei Morio Higaonna zakladá novú organizáciu TOGKF (Traditional Okinawan Goju-Ry Karate-Do Federation), ktorej sa stávame členom. Cieľom TOGKF je uchovávanie a ochrana učenia a filozofie Senseia Chojun Miyagiho a šírenie jeho učenia po celom svete.

Kamon

Symbol vnútri kruhu je rodinným znakom rodiny Miyagi Chojuna Senseia, na používanie ktorého dostal Higaonna Sensei povolenie od rodiny Miyagi Chojun Senseia.

Červený kruh predstavuje Okinawu a vonkajší zlatý kruh predstavuje uznanie a rešpekt.